جلسه کوچینگ (یک ساعته)

جهت رزرو جلسه کوچینگ، بعد از انتخاب نوع جلسه کوجینگ، تاریخ مورد نظر خود را انتخاب نموده و بر روی دکمه رزرو جلسه کلیک نمائید.

با اتمام مراحل ثبت نام و پرداخت آنلاین، ایمیل تائید جلسه مشاوره برای شما ارسال خواهد شد.

ساعت برگزاری جلسه را از روی تقویم انتخاب نمایید.

چنانچه در هر یک از مراحل رزرو جلسه با مشکلی مواجه شدید، از طریق صفحه تماس با ما در میان بگذارید.

توجه : لطفا فرم قرارداد کوچینگ را بعد از رزرو جلسه، تکمیل و امضا نموده و تصویر آنرا از طریق این فرم ارسال نمائید. به رزرو هایی که فرم قرارداد برای آن ارسال نشده است، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فهرست