با عشق و علاقه از همان ابتدای دوران دبیرستان، وارد رشته حسابداری شدم. تا مقطع ارشد ادامه دادم. رسالتم را در “بهبود حال انسان ها” با خلق فضای آرامش بخش و نیز کمک به جوانان میهنم برای ایجاد یک “کسب و کار” می دیدم. همیشه دوست داشتم به حرفها و داستان های افراد گوش کنم، دوست داشتم چگونگی موفقیت و شکست آنها را در کسب و کار خود بدانم، دوست داشتم موفقیت در زندگی و کسب و کار را برای آنها تصویر سازی کنم تا بتوانم دیگران را تشویق کنم با آرامش در مسیرشان حرکت کنند تا بتوانند بهترین زندگی خود باشند.

 

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست         در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی

یک جایی دریافتم کارهایی که انجام می دهم همسو با رسالتم نیست، احساس می کردم چیزی در زندگی ام کم است. از طریق مطالعاتی که داشتم و نیز سمینارهایی که شرکت می کردم، با کوچینگ آشنا شدم. مدت ها بود که کار بر روی بهبود، رشد فردی و کشف درون را آغاز کرده بودم. نقطه اشتراک حسابداری و کوچینگ خیلی چیزها می تواند باشد. مهمترین آن، هر کدام دوست دارند طرف مقابل (کارفرما/ مراجع) بهترین خودشان را پیدا کرده و حسابگر و مسئولیت پذیر باشند. اکنون به رسالتی که همیشه به دنبالش بودم، رسیده ام. می توانم به واسطه آموزش ها، تجربیات و ….. و ترکیب روش ها و متد های نوین آموزشی، دیگران را در کشف درون و دستیابی به توسعه مهارت های فردی و کسب و کار کمک کنم تا بتوانند به اهداف برتامه ریزی شده خود برسند.
در مورد آموزش کوچینگ ازمحضر اساتید ایرانی زیادی بهره جستم، در کلاس ها و کارگاهها متفاوتی شرکت کردم. در سمینارهای اساتید مطرح کشوری مطالب ارزشمندی یاد گرفتم. جهت انسجام بخشیدن به آموخته هام در مسیر آموزش با آکادمی کوچینگ فارسی زبانان آشنا شدم که ازمهمترین آموزش هایی که در این مسیر داشتم آموزش کوچینگ در آکادمی کوچینگ فارسی زبانان (انگلستان) هست. در این آکادمی موفق شدم مدرک ACSTH را بر اساس تعاریف انجمن بین المللی کوچینگ ICF، بعد از گذراندن امتحانات لازم از جمله جلسات نطارت با موفقیت دریافت نمایم.
فهرست