با من در ارتباط باشید.

آدرس : تبریز، جاده ایل گلی فلکه گلشهر، تقاطع گلشهر و پرواز کلینیک دکتر دلخواه

 

امور هماهنگی سمینارها و همایش ها : ۰۹۰۵۰۶۶۲۷۶۴

هماهنگی جلسات کوچینگ : ۰۹۱۴۴۱۲۲۵۳۸

دریافت پیشنهادات و انتقادات : ۵۰۰۰۹۱۴۴۱۲۲۵۳۸

فایل قرارداد دریافتی را تکمیل و از طریق فرم زیر ارسال فرمایید.