به مناسبت هفته کوچینگ هر سال این اقدام تکرار خواهد شد.

برای رزو رایگان جلسه کوچینگ در هفته کوچینگ از اینجا با وارد کرد کد تخفیف اقدام نمایید. جهت دریافت کد تخفیف تماس بگیرید.

این اقدام در جهت کمک به مردم شریف ایران عزیزمان در جهت انجام مسئولیت اجتماعی و همچنین شناساندن حرفه کوچینگ انجام می گیرد .